gör hansı cəzanı çəkməliyəm mən- Əli Hacı

gör hansı cəzanı çəkməliyəm mən- Əli Hacı

89
Paylaş

əllərin məndən çiçək görmədi ki,
çiçək əllərin yuma gözlərimi !
oxşaya bilmədi göz yaşlarını
yuyasan yanında qara üzümü !

səsində boğulub için də qaldı
gör hansı cəzanı çəkməliyəm mən.
sənə soyuğluğdan göyün daşından
özümə son evi tikməliyəm mən !

Paylaş